Persondatapolitik vedr. kunder

Dataansvarlig
MOGUNTIA A/S
Agerskellet 50-56
8920 Randers NV
tel. 8642 9666
mail: mail@moguntia.com
CVR nr. 11388884
(I det følgende kaldet virksomheden)

GENERELT

Som led i vores opfyldelse af den indgåede aftale mellem dig, som kunde, og virksomheden, indsamler vi nogle personoplysninger om dig. I dette dokument beskriver vi vore retnings-linjer for, hvordan vi behandler disse.

Retningslinjerne er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som har virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer regler-ne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov.

I det efterfølgende har vi beskrevet, hvilke informationer, der indsamles, hvordan de be-handles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til dem og hvem, du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Når du indgår en aftale med os, har vi brug for en række almindelige kontaktoplysninger. Det er navn, adresse, CVR-nr., telefonnr, e-mail, bankkonto mv. Oplysninger vedrørende aktie og anpartsselskaber vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af per-sondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde og levere de varer, du i henhold til vores aftale har købt af os. Bankoplysning benyttes til opfyldelse af vores aftale omkring betaling.

Personoplysningerne bliver opbevaret i vores ERP-system og på vores servere. Som ud-gangspunkt sletter vi ikke data vedr. ordrer, da de kan indgå i vores bogføringssystem.

Vores medarbejdere har adgang til vores IT systemer og dermed til de data, vi har fra dig og de oplysninger, vi bruger til vores ordrebehandling. Adgangen til vores IT systemer er beskyttet med personlige bruger id og passwords.

Personoplysninger, som vi får fra dig i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, gemmes i vores IT systemer og anvendes udelukkende til udsendelse af nyhedsbreve. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsbreve ved at trykke på knappen ’FRAMELD’ ne-derst på nyhedsbrevet.

Som udgangspunkt deler vi ikke personoplysninger med tredjemand. Kun såfremt lovgiv-ningen berettiger det, vil dine personoplysninger blive delt uden for virksomheden.

COOKIES

På vores website og i vores webshop anvender vi cookies. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer eller tablet for at kunne genkende den. Den indeholder ingen per-sonlige oplysninger og kan ikke indeholde virus.

Vi anvender cookies for at kunne gemme dine indstillinger og hjælpe dig i din anvendelse af vores website og webshop. Endvidere bruges de til trafikmåling og statistik.

På //minecookies.org/cookiehandtering kan du se, hvordan du blokerer eller sletter cookies.

DINE RETTIGHEDER

Du har som kunde hos os ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi opbevarer på dig. Endvidere har du ret til at få fejl rettet og oplysningerne slettet, såfremt der ikke er en legitim interesse for at opbevare dem. Vi gør dog opmærksom på, at såfremt vi i henhold til gæl-dende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, så kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, tel. 3319 3200, mail: dt@datatilsynet.dk. www.datatilsynet.dk

ÆNDRINGER

Vi forbeholder os ret til at ændre disse retningslinjer for behandling af personoplysninger. Såfremt de ændres, rettes datoen nederst i dokumentet.

MOGUNTIA A/S, den 1. november 2019